Dumpa Arriva. Inte lönerna!

Idag var Kommunistiska Partiet ute på flera ställen rint om i Skåne och delade ut flygblad mot lönedumpningen för tågvärdarna på Pågatågen som drivs av företaget Arriva. Många tog emot flygbladen vi delade ut utanför Knutpunkten och uttryckte stöd för tågvärdarna.

2019-02-01

Pågatågen körs av Arriva, Som nu dumpar löner och arbetsvillkor på Pågatågen . Rent konkret försöker Arriva sänka de skånska tågvärdarnas löner med upp till 6 000 kr genom
att omvandla deras anställningar till ”kundvärdar”. Detta lågvattenmärke är inte en tillfällighet. Arriva agerar på samma sätt i Storbritannien. Där råder en strejkkonflikt med transportfacket RMT. Att strejka är SEKO, tågvärdarnas svenska fack stoppade att göra , på grund utav den så kallade strejkförbudsuppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv (fd. Svenska Arbetsgivarföreningen).
Arrivas huvudägare är det statligt ägda Deutsche Bahn. Cyniskt är bara förnamnet när stat och kapital i EU utformar offentliga upphandlingssystem som syftar till att tjäna pengar genom att pressa
villkor för arbetare och säkerheten för resenärer. Upphandlingssystemen måste bort från den offentliga verksamheten. Grundprincipen måste vara att värna goda arbetsvillkor och fungerande kollektivtrafik. Politikerna måste tvingas att ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi. Utan olika privata vinstintressen.
Gå in och skriv en stödhälsning på tågvärdarnas facebooksida, sök SEKO Klubb Pågatåg!

Trygga jobb för tågvärdarna! Stoppa Arrivas villkorsdumpning.

Ta kontakt med oss

helsingborg@kommunisterna.org

kphelsingborg.se