Allt stöd till hamnarbetarna!

Insändare skickad till Helsingborgs dagblad av en av våra medlemmar.

2019-01-22

I 46 år har Hamnarbetarförbundet förnekats ett kollektivavtal. Det trots att en majoritet av hamnarbetarna i flera av landets största hamnar är med i förbundet. I våras utestängdes de också av hamnbolagen från alla förhandlingar och allt skyddsarbete i hamnarna.
Hamnarbetarförbundets krav är att få förhandla fram ett avtal och därmed bindas av fredsplikt. Att flera fack har avtal inom samma bransch är inget ovanligt. Men arbetsgivarna har bara erbjudit ett hängavtal, vilket helt och hållet är framförhandlat med Transport, där Hamnarbetarförbundet inte har någon möjlighet att påverka innehållet.
Det går inte att tolka det som pågår på annat sätt än att hamnarbetsgivarna vill knäcka ett medlemsstyrt och demokratiskt fack, medan LO-byråkratin för allt i världen vill hålla en konkurrent borta. Föreningsfriheten är inget värd och man visar noll respekt för arbetarnas rätt att själva välja vem som företräder dem fackligt.
Hamnarbetarförbundet har varslat om ett antal begränsade punktstrejker. Hamnbolagen har svarat med en omfattande lockout som trappar upp konflikten.
Vi ger hamnarbetarna vårt fulla stöd.
Julius Nilsson, elektriker och medlem i Kommunistiska partiet.