Bra att ni sänkte garaget, men vad gör ni åt de stora problemen?

2018-11-28

Vi slipper Landborgsgaraget. Sverigedemokraterna gick samman med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och välte bort halvmiljardersingreppet i vår kulturmiljö.
Vi läser i HD att oppositionen även räddade Mejeriets kolonier, ordnade fler träffpunkter för de äldre, gratis sommarläger för barn, nytt äldreboende i Rydebäck, utredning av Gymnastikhus och tidigarelagd idrottshall på Fredriksdal.
Det är bra. Men sedan är det stopp.
- Var finns politiken som ska minska klassklyftor och segregation, få ordning på skolan, ta tillbaka det som omfördelats till de rika och få till en migrationspolitik som ger integration och inte klansamhällen och utanförskap?
Svaret är att varken SD eller de rödgröna har en sådan politik. SD är ett borgerligt parti som nästan helt låter borgarnas budget gå igenom i Helsingborg. En nedskärningsbudget som slår mot välfärden, inte minst mot skolan. SD såg också till att Peter Danielsson fick höja sin lön med 15 000 kronor i månaden.
Visst hade ett S-styre gjort viss skillnad. Men för en ny inriktning av politiken krävs något helt annat än sossar i Rådhuset och i regeringen. Ett systemskifte med vanligt folks bästa för ögonen kräver progressiv politik.