I den här tävlingen kom Helsingborg sist

Insändare från ett par kamrater i Helsingborg.

2018-08-21

”Vinst varje år för Helsingborg”, skrev HD nyligen och berättade om olika priser som kommunen har fått och som Peter Danielsson (M) tydligen ständigt talar om. Bland annat årets miljökommun. Ett pris att glädjas sig åt när vi står på stranden och väntar på renare badvatten.
En annan ”tävling” visar hur nöjda de äldre är med sitt särskilda boende. Här blir det bottenplacering i Skåne. Allra sist i en tabell med 33 kommuner. Och självklart snålas det med resurserna. Och så har man låtit vårdkapitalister ta över vissa boende, där det ständigt avslöjats skandaler.
Ändå vill hälften av helsingborgarna låta privata företag driva äldreomsorg på uppdrag av kommunen. Hade man istället frågat om man vill ha mer valfrihet inom äldreomsorgen hade det varit en ännu tydligare majoritet, kommenterade moderaten Ulrika Heindorff.
Men efter tolv år med ständiga privatiseringar hade det väl varit rimligare om frågan hade ställts:
”Anser du att kommunen genom privatisering ska snåla och utsätta de äldre för sämre omsorg och personalen för stress och dåliga villkor?”.
Då tror vi att svaret hade blivit ett annat.
Julius Nilsson, Torgny Frank, Oskar lager och Ellen Kall Kommunistiska partiet Helsingborg