Helsingborgs hamn i strid med sina egna hamnarbetare

2018-03-18

Sedan två år är hamnarbetarna på AMP-terminalen i Göteborgs hamn utsatta för attacker från den danske arbetsgivaren. Ivrigt påhejade av Svenskt näringsliv försöker man sänka Hamnarbetarförbundet. Regeringen deltar också genom en utredning som ska inskränka strejkrätten.
Nu har konflikten kommit till Helsingborg.
Av 140 hamnarbetare har 126 valt att vara medlemmar i Hamnarbetarförbundet. Nu avbryter vår kommunägda hamn all samverkan med fackförbundet, som en del av den större konflikten. Det innebär bland annat att viktiga skyddsombud får lämna in sina brickor. Hamnen ska bara samarbeta med det mindre facket, Transport.
Vi utgår från att politikerna i hamnstyrelsen tycker att det är okej att attackera sin egen personal och föreningsfriheten. Eller tar vi fel?
Bakgrunden är att politikerna i Göteborg privatiserade och lät Maeskägda AMP ta över deras containerterminal. APM har agerat personal- och fackföreningsfientligt, inte bara mot Hamnarbetarförbundet. I fjol ledde detta till åtta timmars strejk, medan AMP lockoutade hamnarbetarna under 371 timmar. Hamnen hölls stängd av arbetsgivaren. APM har också gjort sig av med 140 hamnarbetare, för att dagen efter ta in ett stort antal arbetare via bemanningsföretag. Detta ses inte som en stridsåtgärd enligt lagen.
Den av APM skapade konflikten har använts av Svenskt näringsliv för att attackera strejkrätten. Regeringen har tillmötesgått och förslaget som läckt ut är ett direkt hot mot rätten att strejka och föreningsfriheten. Finns ett avtal med ett fack, om det så bara har en medlem, ska inte ett avtalslöst fack få gå i konflikt. Öppnar naturligtvis för avtalsshopping där arbetsgivarna väljer det sämsta avtalet. De flesta facken är emot, men LO:s ordförande har inte bekänt färg. Han har inte heller dragit sig för att påstå att Hamnfacket inte vill ha något avtal och därmed fredsplikt, när förbundet i själva verket krävt ett sådant sedan 1970-talet.
Högern vill inskränka strejkrätten och LO ha monopol på kollektivavtal.
Som ett led i konflikten attackeras nu hamnarbetarna runt om i landet. Ett sätt att försöka provocera facket till strejker för att motivera inskränkt konflikträtt.
Nu deltar också Helsingborgs hamn i detta smutsiga spel mot den egna personalen. Hamnen i Helsingborg ägs av helsingborgarna. Alltså är det helsingborgarna som ska avgöra huruvida det är ok att vända ryggen åt Hamnarbetarförbundet. Vem har gett Helsingborgs hamn det mandatet?