Ryska troll till nytta för både Putin och svenska Nato-kramare

Insändare skickad till Helsingborgs dagblad från två medlemmar i Kommunistiska partiet.

2018-01-15

I ett allt mer tillspetsat politiskt klimat försöker Ryssland påverka sin omgivning. Ja, varför skulle man agera renhårigare än supermakten USA?
Den ryska propagandan sprids av troll. Den amerikanska av olika myndigheter, tankesmedjor, kommunikationsbyrås, journalister och kommentatorer.
Ett syfte med att lyfta fram ryska troll är vällovligt. Folk ska bli mer källkritiska. Också bra att samhällsskyddet förbättras, exempelvis det civila försvaret.
Men ett annat syfte med att lyfta fram de ryska trollen verkar vara att göra det icke-rumsrent att ha vissa åsikter.
I rapporteringen trycks på att Putin inte gillar att Sverige samarbetar med USA och Nato. Putins vilja ställs mot vårt lands intressen.
Men media nämner inte att det i ett land finns olika intressen och att svenska politiker i strid med folkviljan skjuter på för Nato-samarbete och medlemskap.
På samma sätt ska svenskarnas skepsis mot EU misstänkliggöras. Tycker du så, tycker du som ryssarna.
I all denna rapportering nämns nästan aldrig USA:s påverkan på andra länder.
Exemplen är otaliga på hur USA blandat sig i andra länders val. Los Angeles Times skrev utförligt i fjol och nämnde att det finns 81 exempel mellan 1946 och 2000.
Under samma tid ska Sovjet ha försökt påverka 36 val. På USA:s meritlista finns också stöd för diktatorers statskupper och många krig.
Forskaren Frida Stranne har i vetenskapstidskriften Curie konstaterat att ”Även USA sprider propaganda och ren desinformation.”
Pentagon upprättade exempelvis 2001 en försvarsmyndighet ”med syftet att bedriva kampanjer baserade på desinformation och infiltration.”
”Amerikansk desinformation eller propagandaverktyg är däremot mer sofistikerade och kan vara svårare att identifiera”, konstaterade Frida Stranne.
Hillary Clinton är i mycket en symbol för USA:s krigspolitik. Av två onda ting valde amerikanerna Trump.
En av Clintons meriter är att hon var med och förvandlade Libyen från Afrikas mest välmående land till en gangsterstat med stort inflytande för IS och flera olika regeringar samtidigt.
Från totalitär stat till kaos. Med lögner om massmord attackerades landet och ledaren Khadaffi mördades.
Skrattande säger Clinton i en tv-intervju: “We came, we saw, he did”.
Inte mycket för de ryska trollen att förbättra i den historien.

Joe Nilsson och Julius Nilsson Kommunistiska partiet