Det är ju ni som har skapat otryggheten

Insändare till Helsingborgsdagblad från ett par partikamrater. Om den uteblivna tryggheten i Helsingborg.

2018-01-14

Trygghet är årets stora valfråga i Helsingborg, enligt HD. Och det är rimligt. Otryggheten breder ut sig och finns snart sagt överallt. Några exempel:
Oreda och stora skillnader i skolorna, otrygga anställningar och arbetsplatser, våld och stökigheter i bostadsområdena, dåliga äldreboenden och därtill stora problem med integrationen.
Nu ska det röstas på den som har bäst lösningar. Men vem skulle det vara? Det är samma partier och politiker som bär skuld till otryggheten.
För visst har någon kommunaliserat, privatiserat och hållit igen på resurserna till skolan.
Och visst jobbar politiska krafter för sämre anställningstrygghet och lägre löner.
Att polis och fritidsgårdar inte räcker till i utsatta områden, beror också på politiska beslut.
Privatiserad välfärd skulle öka kvalitén. Äldreboendena Valltorp och Bergaliden är exempel på raka motsatsen.
Sedan har vi integrationen. Här har väl gjorts alla fel. För många migranter på för kort tid, skojarföretag som fick driva asylboendena och obefintlig integration. Ja, det senare har ju nästan varit ett fult ord. Att ställa krav på anpassning till svenska förhållanden har varit som att svära i kyrkan. Och samhället har inte ställt de resurser som behövs till förfogande.
Vår uppmaning blir att fundera över vilken otrygghet du upplever och att ställa det mot partiernas politik. Det kan bli jobbigt för de lokala politikerna.

Oscar Lager, Ellen Johansson och Torgny Frank Kommunistiska partiet