M-styrets hantering om kravet på folkomröstning stinker

2017-12-28

De som har samlat in namn med krav på en folkomröstning om Landborgsgaraget hävdar att de har 11 400 godkända namn. Det skulle räcka för att få en folkomröstning.
Men kommunen säger att det saknas namn, 82 stycken. Förklaringen skulle vara att många av undertecknarna inte bor i Helsingborg. Det blir därför ingen folkomröstning, enligt kommunen.
Men det visade sig att tjänstemännen bara räknat 8000 underskrifter. Namninsamlaren Stig Brokvist förklarade att man lämnat in betydligt fler än 11 400 namn, just för att ett antal är ogiltiga.
Då svängde kommunen och hade visst ”utgått ifrån de 11 487 som initiativtagarna hävdade var korrekta”.
Det här stinker. Kan man lita på tjänstemän som över sig har politiker som inget hellre vill än att slippa en folkomröstning? Hur har man räknat? Och med vilken iver har man strukit namn som kanske borde ha räknats med?
Kravet måste vara att få vara med när namn och namnlistor om Landborgsgaraget räknas. Oberoende granskare borde också kopplas in.