Visst behövs statliga subventioner – marknaden har aldrig gett svenskarna en god bostadsstandard

2017-05-30

De två liberalerna Karl Philip Nilsson och Rasmus Karlsson (Aktuella frågor 22 maj) vill att marknaden ska styra bostadspolitiken. De vill höja hyrorna och sälja ut mer av allmännyttans lägenheter. Man har adopterat fastighets- och byggkapitalets agenda.
Vi representerar andra intressen och konstaterar att marknaden aldrig har gett folkflertalet en god bostadsstandard.
Hela efterkrigstidens svenska bostadspolitik var en reaktion på marknadens fria härjningar. Vi hade Europas sämsta bostadsstandard. Usla trångbodda lägenheter till hög hyra ledde till folkliga krav på en annan politik. Vi fick statliga subventioner och bättre skyddade hyresgäster. När denna politik började monteras ner återkom problemen. Nybyggnationen störtdök då en mer marknadsstyrd bostadsmarknad tog vid.
De båda liberalerna har en helt förvrängd bild av miljonprogrammet. Bara en mindre del av det som byggdes var höghus i betong. En tredjedel var låghusområden och en tredjedel småhus – villamattor i både Laröd och Rydebäck kan nämnas. Flera av Helsingborgs missgynnade stadsdelar har för övrigt inget med miljonprogrammet att göra. Sammantaget gav detta program svenskarna ett aldrig tidigare skådat lyft vad gäller bostadsstandard.
Men tillbaka till bostadsbristens 2017. Vi anser att räntesubventioner är ett måste för att få ordentlig fart på byggandet. Olika typer av subventioner finns i ett antal länder – bland annat i Frankrike, Österrike och Tyskland. Dagens investeringsstöd anser vi otillräckligt och byggbolagen har inget intresse av att bygga för folk med låga inkomster. Att bygga efter dagens behov skulle dessutom sätta press nedåt på hyrorna i de hyreshus man redan äger.
Vi vill också se ett ROT-program riktat mot offentligt ägda fastigheter. Liberalerna säger sig vara mot subventioner, men har inget att invända mot miljarderna som kastas efter ägda bostäder i form av bland annat ränteavdrag och ROT-avdrag – subventioner värda 65 miljarder kronor 2015.
Riktigt yvigt blir det när de båda liberalerna hävdar att de inte är lönsamt att vara hyresvärd. För när allmännyttan säljer ut står de privata på kö för att ta över och Hyresgästföreningen fann i fjol att 15 fastighetsbolag i södra Skåne var väldigt lönsamma, de hade en direktavkastning på i genomsnitt 6,4 procent.
Ändå vill liberalerna höja hyrorna för att öka bostadskapitalisternas vinster. Hyror många redan i dag inte klarar av och man kan fråga sig hur det ska gå när folk ska leva på liberalernas ungdomslöner och sänkta löner för så kallade enkla jobb. Till saken hör också att fastighetsbolagen allt oftare tar chansen att göra lyxrenoveringar, vilka leder till så kallade renovräkningar när hyran stiger med kanske 50-60 procent.
Man slänger också in fastighetsägarnas krav på enklare bostäder. Vanligt folk ska få en möjlighet att bo genom lägre standard. Något som kan påverka hälsan och förstärka segregeringen. Enklare och mindre bostäder behöver inte heller betyda att det blir billigare för hyresgästen. Pengarna kan bli till högre vinster istället.

Joe Nilsson
Kommunistiska Partiet