Vad gör vänstern för fel när arbetare röstar på Sd?

2017-04-08

Vad gör vänstern för fel när arbetare röstar på Sverigedemokraterna?

Felet är att vänstern har tappat fotfästet i arbetarklassen, och att man tagits över av en världsfrånvänd medelklass som inte har fokus på de konkreta problem som vanligt folk står inför.
I sin vilja att alltid stå upp för humanismen har medelklassvänstern lämnat walk over i frågor om migrationens negativa sidor och därmed gett SD möjlighet att spela mot öppet mål.
Medelklassvänstern accepterar den krigspolitik som har lett till flyktingkris och har gjort migrationspolitiken till sin huvudfråga. Istället för att se problemen görs migration till lösning på världens orättvisor. Att kapitalet vill ha ett överskott på arbetskraft för att hålla tillbaka löner och trygghet blundar man för. Liksom att folkfördrivningen dränerar fattiga länder på utbildad arbetskraft.
När migrationen leder till splittring blir reaktionen att det svenska samhället är rasistiskt. Och man har inget annat än förakt för de arbetare som reagerar. Därmed gör sig medelklassvänstern totalt ointressant i arbetarklassens ögon och blir en del av den elit som bär ansvar för problemen. Detta gäller bland infödda arbetare, men också bland arbetare och småföretagare med invandrarbakgrund som lever i områden som drabbas av politiken. Framväxten av parallellsamhällen där klanstrukturer ersätter rättsstaten, där gängkrig skördar människoliv, där knarklangare och imamer bygger sina egna maktcentra, där IS-fundamentalister kan rekrytera ungdomar och där muslimska moralpoliser öppet trakasserar människor, för att ta några av konsekvenserna.
Sett ur arbetarklassens synvinkel har invandrings- och integrationspolitiken varit ett gigantiskt misslyckade. Samma gäller övriga delar av den arbetarfientliga nyliberala politiken – pensionerna, skolorna, sjukvården, polisen, posten och snart sagt alla delar av samhället.
Överklassen har inget intresse av att lösa problemen, de har låst in sig i sina egna reservat. Medelklassens recept – en naiv socialliberalism – har visat sig både kostsam och verkningslös.
Kommunistiska Partiet finns till för att vara en del i en arbetarrörelse som bryter med medelklassens inflytande över politiken och utmanar överklassens dominans i samhället. För arbete, trygghet och framtidstro. Onsdagen 19 april klockan 19:00 ger vi vår syn på dessa frågor på Folketshus i Helsingborg.

Robert Mathiasson Ordförande för Kommunistiska partiet
Julius Nilsson ordförande för Kommunistiska partiet Helsingborg