Därför säger vi nej till utförsäljningar!

Återigen planeras utförsäljningar av Helsingborgshems lägenheter. För några år sedan såldes 865 hyresrätter till Rikshem. Det blev försämrad service och höjda hyror. Nu vet vi att 650 lägenheter ska säljas, men det är ännu oklart var.
Helsingborgshem är ett stabilt företag. Ändå säger politikerna att det behövs pengar till nybyggen och renoveringar. Det är skitsnack. Helsingborgshem kan likt andra fastighetsbolag låna till låg ränta om inte pengarna räcker. Politikerna kan också välja att ta bort avkastningskravet som kommunen har. Och kanske mest viktigt – kräva att politikerna i riksdagen inför bostadssubventioner.

2017-03-27

Varför har vi Helsingborgshem?
För ungefär 70 år sedan startade kommunen Helsingborgshem för att bygga och förvalta lägenheter åt vanligt folk. Tidigare hade den fria marknaden stått för bostadsförsörjningen. Det gav vanligt folk usla, trångbodda lägenheter till hög hyra.
Först med statliga miljonprogrammet på 1960-talet avskaffades bostadsnöden. En miljon hyresrätter, bostadsrätter och villor gav svenskarna en mycket god bostadsstandard.
Det byggdes också upp system som skulle hålla hyrorna på en rimlig nivå, hos de allmännyttiga bostadsbolagen liksom hos de privata. Bruksvärdessystemet.
Vad hände sedan?
Stöden som gjorde det möjligt att bygga billiga bostäder togs bort. Vi fick också fastighetsspekulation, kraftigt minskat byggande och enorma hyreshöjningar. Marknaden hade åter börjat få grepp om bostadspolitiken.
Vi fick också ombildningar som gjorde bristen på hyresrätter ännu större. Och krav på att de kommunala bostadsbolagen ska drivas marknadsmässigt. Helsingborgshem ska helt enkelt gå med vinst och skicka en del av överskottet till kommunkassan.

Vad händer om vi inte tar strid?
Då får vi ännu mer utförsäljningar, större bostadsbrist och högre boendekostnader. Ett beprövat knep man använder är så kallad renovräkning. Man beslutar om renoveringar som är så omfattande att hyrorna kan höjas med 50, 60 eller 80 procent. Många tvingas flytta.
Andra chansar och belånar sig för att själv kunna bo eller hjälpa sina barn till eget boende. Vad händer när bostadsbubblan spricker?

Vad gör vi?
Gå samman med dina grannar, ställ krav på Hyresgästföreningen och låt stans politiker vet att VI inte går med på att Helsingborgshems lägenheter säljs ut!
Krav att ställa!
Säger nej till utförsäljningar, ombildningar och renovräkningar!
Bygg fler bostäder! För detta krävs statliga räntesubventioner!
Inför ROT-avdrag för upprustning av miljonprogrammet offentligt ägda fastigheter.
Julius Nilsson