En bostadspolitik i helsingborgarnas intresse

2016-12-06

Det pågår en diskussion kring att Helsingborgshem eventuellt ska sälja delar av sitt fastighetsbestånd för att finansiera byggandet av nya lägenheter och skolor. Det anser vi kommunister är en felaktig politik.
Frågeställningen måste kopplas ihop med det nationella faktumet att också boendet har underordnats rovkapitalismens intresse. Den sociala bostadspolitiken gjorde att Sverige för ca 30 år sedan hade världens högsta bostadsstandard – var det fel?
Det beror på vem man frågar. För fastighetskapitalisterna var det absolut fel. Det fanns regleringar och lagar som bromsade och gav relativt skäliga hyreskostnader. Det var positivt för vanligt folk.
Nedmonteringen av den sociala bostadspolitiken bidrar till orimliga hyror och den vansinniga prisökningen på bostäder. Bristen på tillgång och den stora efterfrågan pressar upp priserna på sedvanligt marknadsekonomiskt vis. Konsekvenserna kan bli förödande i ett samhälle där privatlånen hos vanliga löntagare antagit allt för stora proportioner. När bubblan spricker är det knegare och vanligt folk som får ta smällen.
Därför ska inte helsingborgarnas gemensamma tillgångar säljas ut. Istället bör Helsingborgshem satsa på en offensiv linje där vårt gemensamma ägande ökar.
Helsingborgshem har årligen hyresintäkter på 927 miljoner och gör en vinst på 107 miljoner.
Helsingborgshems skulder är på ca 4 miljarder men marknadsvärdet på fastighetsbeståndet är på 12,5 miljarder. Det går alldeles utmärkt att låna pengar till byggandet av nya hyreslägenheter. Det handlar om politisk vilja.
Det är dags att tänka kollektivt och långsiktigt ansvarsfullt. Eller ska våra ungar bo i containrar?
Joe Nilsson
Kommunistiska Partiet