RKU arrangerade ett offentligtmöte

2016-11-05

lördagen den 22 oktober anordnade RKU Helsingborg ett välbesökt "fikaföredrag" tillsammans med Kommunistiska Partiet. RKU:s förbundssekreterare Nadja Lundberg höll ett föredrag om utvecklingen i några av de ALBA-länder i Latinamerika som hon besökt.