Kommunistiska partiet arrangerade ett möte om utvecklingen Ukraina

2016-11-05

Kommunistiska partiet arrangerade ett offentligt möte om utvecklingen i Ukraina. Mötet lockade ett trettiotal besökare. Föredragshållare var Mario Sousa från Uppsala som redogjorde för den politiska utvecklingen i Ukraina från självständigheten fram till idag. Ett land i inbördeskrig, med öppen fascism och terror. Ett mycket intressant och givande föredrag.
För dig som missade föredraget kan du hitta mycket intressanta artiklar här http://proletaren.se/tema-krisen-i-ukraina en del av dem skivna av Mario Sousa.