Röd Front i Helsingborg - kommunisterna firade Första Maj!

2016-05-02

Runt 60 personer deltog i soligt vårväder på kommunisternas röd front i Helsingborg. Eli Preston hälsade deltagarna välkomna och fungerade som presentatör under mötet. Första talare var Lukas Persson som skarpt brännmärkte USA och dess allierade i väst för att ha skapat den flyktingskris vi nu ser i europa. Han klargjorde också tydligt att det inte är arbetarklassen som ska betala denna kris, notan får överklassen stå för.

Nästa talare var Joel Assarsson från RKU som attackerade friskolereformen. Inga andra länder i världen förutom Sverige och Augusto Pinochets Chile har tillåtit att skattepengar används för att låta vinstdrivande aktiebolag driva skolor. I Chile har den seglivade rörelsen för att avskaffa friskolesystemet segrat, skolpengen till friskolor upphör och vinster inom skattefinansierad utbildning förbjuds. Vårt krav i Sverige är att friskolor förbjuds och skolan förstatligas!

Sist ut i talarstolen var Julius Nilsson som började med att beskriva arbetarklassens jävliga läge i Sverige och världen i stort. Förutsättningarna för ett helt annat samhälle är egentligen goda, men kapitalismen står i vägen och det krävs kamp för att ändra på det! Kamp i grannkommunen Bjuv där riskkapitalister vill lägga ner Findus, kamp för att förbjuda bemanningsföretagen och för att stoppa arbetskraftsimporten som enbart syftar till att hålla uppe arbetslösheten och försämra löner och arbetsvillkor.

Proletären såldes under mötet och vi fick kontakt med några
deltagare som visade intresse för partiet och RKU.

Proletären, Helsingborg