Paulov om Syrienkriget i Helsingborg

2016-03-21

Proletärens Patrik Paulov talade om Syrienkriget inför nästan 30 åhörare på Enhetsgruppens antikvariat i Helsingborg. Han gav en alternativ och välunderbyggd bild, som starkt skiljer sig från medias rapportering.
Patrik Paulov har ett stort kontaktnät i Syrien med både anhängare till regeringen och till oppositionspartier. Det gavs en bra beskrivning av det folkliga missnöjet mot regeringen, men också med Assad-styrets positiva sidor i form av kvinnors rättigheter, religionsfrihet och fri sjukvård och utbildning.
Patrik Paulov beskrev hur USA sedan länge har haft en agenda för Syrien och när protesterna drog igång fanns grupper som direkt tog till vapen. Den utländska inblandningen har hela tiden varit avgörande och IS är en produkt av USA:s ockupation av Irak.
Också Sveriges mångmiljonstöd till extremistgrupper belystes.
Efter Rysslands militära insats är oppositionen på defensiven och det kaos som råder är så stort att det kan hota västs intresse. I bästa fall kan det öppna upp för en fredlig lösning.
Många var engagerade i frågestunden och efter mötet var det många som köpte den broschyr Patrik Paulov skrivit om Syrienkriget.
Proletären Helsingborg