Ta avstånd från kapitalismen!

Svar på Christer Nilssons uppföljande inlägg i HD den 27:e Januari

2015-02-08

Christer Nilsson säger att han tar avstånd från våld, terror, diktatur och totalitarism. Det låter sunt och vi är överens om det. För att finna ovan nämnda vidrigheter så behöver vi dock inte gå till historieböckerna, det sker i vår omvärld dagligen. USA och Nato, med EU som lydigt bihang, krigar, ockuperar och terroriserar miljoner människor runt om i världen. Inte sällan genom lokala ombud. Dessa ombud går ibland egna vägar och hamnar senare i konfrontation med västvärlden. Visst är det märkligt?

När Islamiska Staten strider mot Syriens regering så är de demokratiska hjältar, för att senare förvandlas till terrorister. När fascisterna i Svoboda dödar urskillningslöst i Ukraina så står västvärldens ledare med Carl Bildt i spetsen och applåderar. Hyckleriet är monumentalt. Det är inte våld, terror och död som avgör vem som är god i dagens förljugna mediavärld. Det är i vems intresse du agerar. För västvärldens överklass finns det inga gränser, allt är tillåtet för att säkerställa sin hegemoni och rikedom.

Så avslutningsvis till Christer Nilsson käpphäst, att råna banker. Jag vidhåller såklart min uppfattning och det gör säkert Sven Wollter också. Bankväsendet är idag den yttersta symbolen för den parasitära marknadsekonomin. Cirka 100 miljarder gjorde våra största banker i vinst förra året. Detta samtidigt som klassklyftorna ökar dramatiskt i Sverige. Försämringarna för arbetslösa, sjuka och pensionärer försvaras med att det saknas resurser. När spekulationsekonomin havererar, det gör den med jämna mellanrum, vem är det då bankerna kommer och gnäller hos och ber om allmosor? Skattebetalarna - då passar det med lite socialism! Privata vinster och offentliga förluster. Så låt oss råna/förstatliga våra banker så att rättvisa får råda!

Joe Nilsson
Kommunistiska Partiet