Sven Wollter - ett föredöme!

Sven Wollter
Sven Wollter

Svar till Christer Nilsson, Helsingborgs Dagblad, den 19/1

2015-01-25

Christer Nilsson går till rasande attack mot Sven Wollter och kommunismen. En bit in i texten menar han att Stalin bär ansvaret för ett mördande av 120 miljoner människor. Vi får väl utgå från att CH menar sovjetmedborgare i första hand. 1926 fanns det 147 miljoner människor i Sovjet. Sedan kom kriget och minst 25 miljoner sovjetmedborgare offrade livet i kampen mot nazismen. 1960 fanns det, trots den krigsavgörande insatsen, 214 miljoner invånare i Sovjet. Det blir svårt att föra en seriös diskussion med personer som historikern CH. Han saknar förmåga till nyansering och kastar ur sig vilka matematiska orimligheter som helst.

Istället för att uppröras av att Stalin rånade banker för att finansiera revolutionen, så borde CH vara betydligt mer upprörd över våra dagars bankdirektörer. Det är nämligen moraliskt betydligt mer kriminellt att äga en bank än att råna densamma.

Vi i Kommunistisk Partiet har inga problem med att föra konstruktiva och kritiska diskussioner om socialismen och de gamla öststatsländerna. De ruttnade ihop inifrån och visade sig inte hålla måttet. Samtidigt utgjorde dessa socialistiska alternativ ett konsekvent tryck på västvärlden och kapitalismen. Vår välfärd och demokrati är bl.a. ett resultat av att överklassen i den kapitalistiska världen var livrädda för socialismen. När Thatcher och Reagan på 80-talet insåg att Sovjet inte längre utgjorde något hot satte de in sin nyliberala stöt. Det är kapitalismen själv som skapar arbetarklassens och folkflertalets behov av ett annat ekonomiskt och politiskt system.

Det är bara lyfta blicken en aning CH och titta dig omkring. Den kapitalism som du hyllar håller på att driva mänskligheten utför stupet. De 80 rikaste kapitalisterna i världen äger lika mycket som halva jordens fattigaste del av befolkningen. I Helsingborg lever ett av fyra barn i fattigdom. CH, du borde ta Sven Wollter i hand och tacka honom för att han står kvar på barrikaderna och slåss mot klassamhället.

Joe Nilsson
Kommunistiska Partiet