Vinstförbud är otillräckligt

Vänsterpartiet säger ”Stoppa vinsterna i välfärden”. Visst, är vi med på det kravet, men är också tydliga med att det är otillräckligt. Kreativ bokföring är en kapitalistisk specialitet. Räknenissarna kan förse sig på så många andra sätt än genom vinsten. De kan trolla bort pengar eller låta en massa ägare och chefer lyfta hutlösa löner. De kan också flytta vinsten till koncernägda bemanningsföretag, vilket förekommer i andra länder. Vinstförbudet är helt enkelt ingen försäkring mot fortsatt marknadskaos. Bara kapitalisternas fantasi sätter gränserna

2014-09-08

Människors behov av trygghet, service och utbildning ska inte vara en marknadsvara eller ett marknadslotteri.
Man ska inte tvingas välja mellan tiotals mer eller mindre usla utförare inom tex hemtjänsten.
Välfärdstjänsterna ska finnas där med god kvalitet och utan giriga kapitalister som försöker skumma av grädden.
Bara så kan vi bekämpa försämrade arbetsvillkor, sämre omsorg, sänkta löner, slimmad organisation och marknadstänkande.
Medborgarnas behov ska vara utgångspunkten. Lika rättigheter betyder inte att alla ska få samma.
Folket vill inte ha privatiseringarna och undersökningar visar tydligt att varken vården eller skolan har blivit bättre av konkurrensen.

Och vi kan lova mer än så.

Med kommunister i Rådhuset skulle det finnas en kraft som alltid står upp för vanligt folks behov. Vi visar var pengarna finns. En ständig genomlysning av verksamheten för att hitta onödig byråkrati och politikerarvode som kan dras in så att pengarna kan gå till verksamheten.
Men vi är också noga med att de behövs en kassaförstärkning. Stockholm delegerar gärna ansvar till kommunerna utan att skicka med en tillräckligt stor pengapåse.
Räcker inte grynen får man skicka räkningen till Stockholm.