Lyckad miljödebatt med Kommunistiska partiet

2014-09-02

Kommunistiska partiet tog för sig i miljödebatten. Och tvekade inte att tydligt peka ut kapitalismen som miljöns fiende nummer ett. I måndagskväll arr. av Miljöförbundet jordens vänner en debatt på folkets hus. Övriga partier som deltog var V, Å o Fi
Ellen från Kommunistiska partiet satt i panelen. Kommunistiska partiet stack ut i sina svar. Då vi som ända parti tycker att aktiebolagslagen bör ändras så att aktieägare blir betalningsskyldiga för skador på klimat, miljö och människor, som företaget orsakat. Ellen gav också tydligt besked om att Ångfärjestations framtid bör avgöras i en folkomröstning. Liksom att vi kräver att bandriften och järnvägen återförstatligas och att nödvändiga resurser skjuts till. Att de är vårt samhällssystem (kapitalismen) ständiga jakt på högre vinster och ökad konsumtion som är det största hotet mot vårt klimat och där med mänskligheten blev tydligt under debattens gång.