Lögner och lösningar kring arbetslösheten

250 000 nya jobb och det är bara början, säger statsministern och högerledaren Fredrik Reinfeldt i valannonserna.
Låter förträffligt, men har inte mycket med verkligheten att göra.

2014-09-02

Sverige har massarbetslöshet. Åtta procent eller drygt 360000 människor går utan jobb.
Dessutom finns det många som väljer att plugga eller söka sig till Norge för att slippa vara arbetslösa.
Av alla vuxna är det bara drygt tre av fyra som har ett arbete.
Borgarna vann valet 2006 på att få bort utanförskapet. Men lika många står utanför arbetsmarknaden nu som då.
250 000 nya jobb är en följd av befolkningsökningen. Något regeringen tidigare erkänt.
I Helsingborg går över tio procent utan jobb. Det motsvarar 6 600 personer.
Över 1 400 helsingborgare har gått utan jobb i minst två år.
Tänk på det när ni ser Peter Danielssons flinande ansikte på valaffischerna.
Fram till 1990 var full sysselsättning målet för den ekonomiska politiken.
Sedan blev det som en del av EU-anpassningen låg inflation som blev det övergripande målet. Det var då vi fick massarbetslöshet.
Vi kommunister har lösningar på det problem som kapitalism och högerpolitik har skapat.
Stat och kommun måste ta in mer i skatt från de rika och kapitalisterna för att kunna genomföra satsningar.
För 30 år sedan satsades en större andel av landets samlade inkomster på välfärden.
Det handlar alltså om att ta tillbaka det som rika fått i skattesänkningar.
En satsning på bostadsbyggande och renoveringar av offentliga byggnader och äldre hyresbestånd ger många jobb och ökad standard.
Mer resurser till skola, vård och omsorg har samma effekt.
Det är nu över 40 år sedan vi fick 40 timmars arbetsvecka och lägre pensionsålder.
Det är läge för sänkt arbetstid med bibehållen lön. Också något som ger fler jobb och omfördelar rikedomar från de rika till det arbetande folket.