Förbjud bemanningsföretagen – nu

2014-09-04

I Helsingborg hittar man idag tydliga exempel på att bemanningsföretagen åter borde förbjudas. Det var regeringen Bildt (M) som 1993 tog bort det förbud som svenska arbetare kämpat sig till på 1940-talet.
Drygt 20 år senare bidrar inhyrningen av arbetskraft till allt färre och allt otryggare jobb. Det är dagens nyliberala verklighet. Den bemanningsanställde får ofta de sämsta arbetsuppgifterna och de otryggaste villkoren. Han eller hon stressas mer än andra och är mer utsatta för arbetsskador. Ofta lurade på de smulor som lagar och kollektivavtal ännu ger oss. Svineriet mot de Profficeanställda på ICA:s lager här i Helsingborg är ett obehagligt exempel. Utnyttjandet av polska arbetare när Filbornaverket byggdes är ett annat.
Runt om i landet finns en opinion mot behandlingen av bemanningsanställda. Bland fackliga grundorganisationer och medlemmar finns krav på ett återinförande av förbudet mot bemanningsföretag.
Kommunistiska Partiet delar den uppfattningen och inom fackföreningsrörelsen har våra medlemmar motionerat för att förbunden ska driva kravet på förbud.
• Rätt till trygga anställningar – Förbjud bemanningsföretag