Möte med Kommunistiska Partiets ordförande i Helsingborg

2015-11-12

Lördagen den 14:e November kommer Kommunistiska Partiets ordförande, Robert Mathiasson, att tala på Stortorget Kl.12.00. Som av en händelse talar Ted Ekeroth, Sverigedemokrat från Lund, också på Stortorget om ungefär samma sak, problematiken kring de stora flyktingstömmarna. Vilket tillfälle! Låt oss diskutera detta.

Ni i SD påtalar ofta att ni inte ges möjlighet att framföra era uppfattningar. Ett vill vi understryka. Vi räds er inte. Ni är precis samma hycklare som stora delar av det övriga politiska etablissemanget.
Ni lyfter inte ett finger för att förhindra ökade klassorättvisor i vårt land. Tvärtom är ni för att överklass och andra priviligierade får större möjlighet att berika sig genom skattelättnader och bidrag.

Hur ställer ni er till svenskt medlemskap i NATO? Vill ni fördjupa inblandningen i denna krigsallians som bär så stort ansvar för flyktingströmmarna som nu i ohanterliga massor når vårt land?
Detta vill vi debattera med er. Vågar ni?