Koppla politikerlönerna till de kommunanställdas löner

En insändare till Hd som ännu inte blivit publicerad.

2015-04-12

När Peter Danielsson (M) tog makten i Rådhuset höjde han och borgarna politikernas arvode med 25 procent och knöt framtida höjningar till riksdagsmännens löneutveckling. Men inte nog med det. Nu stiger kostnaderna ytterligare eftersom vi fått politiska sekreterare och rekordmånga kommunalråd.
Man kan luta sig lite lätt mot den omdiskuterade visionen 2035 och säga:
Helsingborg – staden för politiker som vill leva gott på sina uppdrag.
Helsingborg är så klart inte ensamma. Politiken har blivit en karriärväg där det viktiga är egen vinning. Man distanserar sig allt mer från folkets levnadsvillkor.
Just nu höjs enligt HD politikens kostnader i Höganäs med 20 procent.
Vi kommunister anser att politikerna ska ha löner i nivå med genomsnittlig arbetstagare. Höjningarna av deras arvode ska självklart också motsvara vad vi vanliga löntagare får.
I Lysekil där Kommunistiska partiet är invalda i fullmäktige försökte politikerna höja sina arvoden med 17 procent och koppla ersättningen till riksdagsarvodena.
Kommunisterna sa nej, liksom en folklig opinion. Motförslaget från våra kamrater blev att koppla arvodet till löneutvecklingen för stadens kommunalanställda i inkomstskiktet 18 000 till 25 000 kronor i månaden. Ett förslag som nu ser ut att kunna gå igenom.
Politiker ska inte vara någon ny överklass.
Julius Nilsson, Kommunistiska partiet